İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
ISSD Trafik ve Entegre Sistemler
 

Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi (CHAOS™)

Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan CHAOSTM, sinyalize kavşaklarda araç sayılarına bağlı olarak ışık sürelerinin optimize edilmesini sağlayarak araçların bekleme süresini azaltmaktadır. CHAOSTM, sinyalize kavşaklarda, kavşak kontrol cihazlarına entegre edilerek yeşil ışık sürelerinin otomatik olarak
belirlenmesini sağlamaktadır.

Akıllı Araç Sayım Kamerası, VIEROTM ile kavşak kollarındaki araçların görüntü işleme teknikleriyle gerçek zamanlı sayımı yapılarak araç yoğunluk verisi elde edilmektedir. Araç yoğunluk verisi, kavşak kontrol cihazı içerisine harici olarak yerleştirilen Dinamik Kavşak Kontrol Ünitesi, CENTRIS’e aktarılmaktadır.

CENTRIS ünitesine aktarılan araç yoğunluk verisi, sistem tarafından anlık olarak analiz edilerek, kavşaklardaki ışık süreleri sürekli optimize edilmektedir. Böylelikle araçların trafik ışıklarında bekleme süresi en aza indirilmektedir.

CHAOS TM ile...
  • Kavşaklarda ve kavşaklar arasındaki yol kesimlerinde trafik daha akıcı hale getirilir.
  • Araçların kavşaklarda bekleme süreleri, dolayısıyla trafikte geçirdikleri vakit en aza indirilir.
  • Zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliği azaltılarak çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanır.
  • Yakıt tüketimi azaltılarak ülke ekonomisine katkı sağlanır.
  • Sistemin ürettiği güvenli süreler ile kırmızı ışık ihlallerinde ve trafik kazalarında azalma sağlanır.

traffic light 876047

CHAOSTM ile Araç Yoğunluğuna Bağlı Kavşak Yönetimi

Nüfus artışına paralel olarak trafikteki taşıt kullanımı da artmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğunun sebep olduğu bir çok problem acilen çözüm üretilmesini gerekli hale getirmiştir. Araç
yoğunluğuna bağlı kavşak yönetimini mümkün kılan CHAOSTM, tüm mevcut sinyalizasyon sistemleriyle uyumlu şekilde çalışabilmekte, bu sayede araçların trafikte harcadığı zamanı azaltarak çevre kirliliğini
önlemekte, enerji, yakıt ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Piyasaya sürüldüğü tarihten bugüne 200’den fazla noktada kurulumu yapılan CHAOSTM sistemleri özgün, sürekli gelişen ve %100 yerli yazılımı sayesinde uygulandığı kavşaklarda araçların ortalama bekleme sürelerinde %30’lara varan iyileşme sağlamıştır. 

Ayrıca sistem, uygun yeşil süreleri vererek gereksiz beklemeleri önlediği için, kırmızı ışık ihlallerini azaltarak trafik güvenliğine katkı sağlamaktadır. Mevcut istatistikler incelendiğinde, sistemin uygulandığı sinyalize kavşaklarda, kırmızı ışık ihlallerinin ve meydana gelen kazaların sayısının 1/3 oranında azaldığı tespit edilmiştir.

Birbiriyle Haberleşebilen CHAOSTM Sistemleri ile Sinyal Koordinasyonu

Tek bir kavşakta dinamik kavşak yönetimi ile sağlanan fayda, sistemin ardışık kavşaklarda uygulanması ile artmaktadır.

CHAOSTM sisteminin diğer bir CHAOSTM sistemi ile haberleşebilme özelliği, ardışık kavşaklar arasında sinyal koordinasyonunu mümkün kılmaktadır. Bir kavşaktan çıkan araçların ne kadarının kaç saniye sonra diğer kavşağa ulaşacağı bilgisi kullanılarak, CHAOSTM sisteminin lokal kavşak yönetimi yerine birden fazla kavşakta sinyal koordinasyonu gerçekleştirecek şekilde çalışması sağlanmaktadır. Böylece, bir kavşaktan çıkan araçların diğer kavşaktan, kırmızı ışıkta hiç beklemeden ya da daha kısa süre bekleyerek geçmesi mümkün olmaktadır.

Türk Patent Enstitüsü’nden Tescilli

“Bir Sinyal Programı Optimizasyon Sistemi ve Yöntemi” başlıklı sisteme ait incelemeli patent 2010/10391 numara ve 13.12.2010 tarih ile TPE tarafından tescil altına alınmıştır.