İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
ISSD Trafik ve Entegre Sistemler

İleri Seviye Trafik Simülasyon Yazılımı Eğitimi

İleri Seviye Trafik Simülasyon Yazılımı Eğitimi

Bu eğitim, PTV Vissim’i temel düzeyde kullanabilen katılımcıların trafik uyarmalı sistemlerini ve yaya trafiğini detaylı şekilde modelleyebilmeleri amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca bu eğitim kapsamında, senaryo yönetimi, mezo modelleme gibi yeni özellikler ve dinamik atama, COM arayüzünün kullanımı, sinyal süre optimizasyonu gibi konulara da değinilmektedir.

Katılımcı Grubu

Başlangıç ve ileri seviyeli olarak iki aşamada yapılan eğitime, trafik mühendisleri, şehir plancıları, trafik teknikerleri, üniversite akademik personeli, öğrenciler ve kurumların ulaşım birimlerinde çalışanlar katılabilir.

Katılımcıların bu eğitimden önce PTV VISSIM trafik simülasyon yazılımı eğitimi alması önerilmektedir.

Eğitim Konu Başlıkları

VisVAP modülü ile trafik uyarmalı sistemlerin modellenmesi

VISWALK modülü ile yaya simülasyonu

VISTRO ile sinyal süre optimizasyonu ve Trafik Etki Analizi

VISSIM 8 ile Mezo modelleme

Dinamik Atama modülünün kullanımı

COM arayüzü ile VISSIM’in kabiliyetlerini arttırma