İçeriğe Atla Menüye Atla
 

İleri Seviye Trafik Simülasyon Yazılımı Eğitimi

Tanım

Bu eğitim, PTV Vissim’i temel düzeyde kullanabilen katılımcıların trafik uyarmalı sistemlerini ve yaya trafiğini detaylı şekilde modelleyebilmeleri amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca bu eğitim kapsamında, senaryo yönetimi, mezo modelleme gibi yeni özellikler ve dinamik atama, COM arayüzünün kullanımı, sinyal süre optimizasyonu gibi konulara da değinilmektedir.

Katılımcı Grubu

Başlangıç ve ileri seviyeli olarak iki aşamada yapılan eğitime, trafik mühendisleri, şehir plancıları, trafik teknikerleri, üniversite akademik personeli, öğrenciler ve kurumların ulaşım birimlerinde çalışanlar katılabilir.

Katılımcıların bu eğitimden önce PTV VISSIM trafik simülasyon yazılımı eğitimi alması önerilmektedir.

Eğitim Konu Başlıkları
  • VisVAP modülü ile trafik uyarmalı sistemlerin modellenmesi
  • VISWALK modülü ile yaya simülasyonu
  • VISTRO ile sinyal süre optimizasyonu ve Trafik Etki Analizi
  • VISSIM 8 ile Mezo modelleme
  • Dinamik Atama modülünün kullanımı
  • COM arayüzü ile VISSIM’in kabiliyetlerini arttırma