İçeriğe Atla Menüye Atla
 

PTV VISTRO - Trafik Etki Analizi ve Sinyal Süre Optimizasyonu

Kavşak hizmet düzeyini belirleme, sinyal süre optimizasyonu, trafik etki analizi, çoklu senaryoları yönetme ve kapsamlı raporlar oluşturma kabiliyetlerine sahip yazılımdır.

Sinyal Süresi ve Sistem Değerlendirmesi

 • Tesislerin yeniden tasarımı
 • Uygun trafik kontrol cihazlarını tanımlama
 • Gelecek iyileştirme ihtiyaçlarını değerlendirme
Koridor Çalışmaları

PTV Vistro’yu aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere anayolların hızlı ve kolay analizi için kullanın:

 • Tesislerin yeniden tasarımı
 • Uygun trafik kontrol cihazlarını tanımlama
 • İleriki azaltma gereksinimlerini değerlendirme
Trafik Etki Analizi
 • Sehayat üretimi, dağılımı ve trafik ataması
 • Çoklu senaryo yönetimi
 • Kapsamlı, raporlamaya hazır tablolar ve figürler
 • PTV Vissim görüntüleyicisi ile gelecekteki trafiğin gözlenmesi
Ulaşım Ana Planları Geliştirme
 • Etkin veri girişi ve depolama
 • Uzun vadeli trafik tahmini için PTV Visum ile entegrasyon

 

 

Doküman & Kılavuz