İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
ISSD Trafik ve Entegre Sistemler

Çözümlerimiz

Akıllı Trafik Sistemleri

 

CHAOS™  

Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi
Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan CHAOSTM, sinyalize kavşaklarda araç sayılarına bağlı olarak ışık sürelerinin optimize edilmesini sağlayarak araçların bekleme süresini azaltmaktadır. CHAOS™, sinyalize kavşaklarda, kavşak kontrol cihazlarına entegre edilerek yeşil ışık sürelerinin otomatik olarak belirlenmesini sağlamaktadır. Detaylı Bilgi

VIERO™

Araç Sayım Sistemi
Araç Sayım Sistemi VIEROTM, görüntü tabanlı olarak, herhangi bir yol kesitinden geçen araçların 7/24, her türlü hava koşulunda sayımını yapmaktadır. VIEROTM tarafından elde edilen sayım sonuçları, istenilen herhangi bir merkeze kablolu/kablosuz olarak iletilmektedir. Detaylı Bilgi

CENTRIS

Dinamik Kavşak Kontrol Ünitesi
CENTRIS modülü, kavşağa yerleştirilen Araç Sayım Kameralarından (VIEROTM) elde edilen araç yoğunluğu ve ortalama araç hızı gibi verileri, anlık olarak analiz ederek, kavşaklardaki ışık sürelerini sürekli optimize etmektedir. Böylece araçların trafik ışıklarında bekleme süresi en aza indirilmektedir. Detaylı Bilgi

BLUESIS™ 

Bluetooth Tabanlı Trafik Analiz Sistemi
Bluetooth Tabanlı Trafik Analiz Sistemi, BLUESIS™, istenilen iki veya daha fazla nokta arasındaki ortalama seyahat süresini anlık olarak hesaplayıp mobil platformlar ve/veya değişken mesaj sistemleri aracılığıyla sürücülerle paylaşmaktadır. Detaylı Bilgi

ASUDE 

Akıllı Sürücü Destek Sistemi
ASUDE, standart bir araç takip sisteminde bulunan özelliklerin yanı sıra şerit takip desteği, çarpışma uyarısı, trafik işaretlerinin tanınması ve park desteği gibi işlevleri yerine getirecek ve sürücülerin trafikte daha güvenli bir biçimde araç kullanımlarını sağlayacak tümleşik bir sistemdir. Detaylı Bilgi

MINIS

Tümleşik Sinyalizasyon Kontrol Modülü
Tümleşik Sinyalizasyon Kontrol Modülü, MINIS, web tabanlı trafik yönetim sistemi olan METİS ile entegre çalışarak, ışık sürelerine gerçek zamanlı müdahale imkanı sağlamaktadır. Bu sayede kavşak kontrol cihazlarının programı değiştirilmeden saatlik, günlük, haftalık ve özel günler için süre optimizasyonu yapılabilmektedir. Detaylı Bilgi

Elektronik Denetleme Sistemleri

 

Otoyol Plaka Tanıma Sistemi 

Plaka Tanıma Sistemi, araç plakalarının okunmasını, depolanmasını ve elde edilen verilerin analiz edilmesini sağlayan sistemdir. Plaka Tanıma Sistemi, görüntü tabanlı plaka tanıma ünitesi ve merkezi sunucu uygulamalarından oluşmaktadır. Plaka tanıma ünitesi bünyesinde, dahili IR aydınlatma ünitesi içeren bir IP66 muhafaza içinde yüksek çözünürlüklü bir kamera ve gömülü işlemci platformu barındırmaktadır. Detaylı Bilgi

Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi

Kırmızı ışık ihlal sistemi POINTR™ K3000, kırmızı ışık ihlali yapan araçları tespit etmektedir. Sistem, ihlal nedeniyle meydana gelen kazaları en aza indirerek trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlamaktadır. Detaylı Bilgi

Park İhlal Tespit Sistemi

Park İhlal Tespit Sistemi POINTR™ P2000, park yasağı olan alanlardaki araçları tespit ederek, plaka tespiti yapmaktadır. Bir adet Pan-Tilt-Zoom özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü kamera ve gömülü görüntü işleme kartından oluşan sistem, 75 metre yarıçapında bir alan dahilinde sürekli tarama yaparak, operatör tarafından belirlenebilen süreleri aşan parklanma durumlarında, araçları otomatik olarak tespit etmektedir. Detaylı Bilgi

Koridor Hızı İhlal Tespit Sistemi

Koridor Hızı İhlal Tespit Sistemi, karayolları üzerinde belirlenen iki nokta arasında araçların ortalama hızlarını hesaplayarak kural ihlali yapan araçları tespit etmektedir. Detaylı Bilgi

Trafik Simülasyon Yazılımları

VISSIM

Mikro Ölçekli Trafik Simülasyon Yazılımı
Özel araç trafiği, lojistik hizmetler, toplu taşıma, yayalar ve bisiklet sürücüleri gibi tüm yol kullanıcılarını ve bunların etkileşimlerini tek bir modelde birleştiren mikro ölçekli simülasyon yazılımıdır. Detaylı Bilgi

VISUM

Ulaşım Stratejisi ve Modelleme
Ağ ve talep modellemesi, beklenen trafik akımının analizi, toplu taşıma servislerinin planlanması, ulaşım stratejilerinin ve çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılan yazılımdır. Detaylı Bilgi

VISTRO

Trafik Etki Analizi ve Sinyal Süre Optimizasyonu
Kavşak hizmet düzeyini belirleme, sinyal süre optimizasyonu, trafik etki analizi, çoklu senaryoları yönetme ve kapsamlı raporlar oluşturma kabiliyetlerine sahip yazılımdır. Detaylı Bilgi

VISWALK

Yaya Simülasyonu
Yayalar ile araçlar arasındaki etkileşimi modelleyen, PTV Vissim ile entegre şekilde çalışan yazılımdır. Yaya bölgeleri, metro istasyonu gibi yerleri simüle ederek yaya hareketlerini gerçekçi ve güvenilir bir şekilde analiz eder. Detaylı Bilgi
Trafik Simülasyon Çalışmalarımız
Trafik simülasyonu, bir kararı hayata geçirmeden önce benzetim ortamında uygulayarak, sağlanacak faydayı, belirlenen performans parametrelerini esas alarak analiz etmeyi sağlar. Mikro, mezo ve makro ölçekli olarak yapılabilen trafik simülasyon çalışmaları ile projelerin fayda ve maliyet analizleri yapılabilir. Gereksiz yatırımlar önlenerek şehir trafiğine ve ulusal ekonomiye katkı sağlanması amaçlanır. Detaylı Bilgi
 

Trafik Kontrol Sistemleri

Trafik Kontrol Merkezi Yazılımı
Trafik Kontrol Merkezi Yazılımı METİS, sayısal harita tabanlı, uluslararası haberleşme standartlarına uygun bir şekilde kavşaklarla canlı bağlantı kuran ve 7/24 iletişim halinde olan, kavşak kontrolünü uzaktan yapabilme becerisine sahip, güncel ve geçmiş trafik verilerine göre istatistiksel analizler yapabilen, tümüyle web tabanlı bir kontrol merkezi yazılımıdır. Detaylı Bilgi
Trafik Yönetim Merkezi Yazılımı
Trafik Yönetim Merkezleri sayesinde, trafik ağındaki tüm mevcut sistemler, alt-sistemler ve sensörler (dinamik kavşak kontrol sistemleri, akıllı katılım kontrol sistemleri, değişken mesaj işaretleri, sinyalize kavşaklar, CO2/sıcaklık/bluetooth sensörleri vb) uzaktan kontrol ve kumanda edilebilmektedir.  Detaylı Bilgi

Tünel Güvenlik Sistemleri

SPECTO™

Tünel Olay Algılama Sistemi
SPECTO™, tünellerde oluşabilecek anormal durumlarda operatörü bilgilendirerek reaksiyon süresini en aza indirmeyi amaçlayan bağımsız bir tünel olay algılama sistemidir. Detaylı Bilgi

Hemzemin Geçit Güvenlik Sistemleri

HEGEUS™

Hemzemin Geçit Erken Uyarı Sistemi

HEGEUS sistemi ile hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Kurulacak olan sistem ile hemzemin geçitlere, hemzemin geçidin tamamını görecek şekilde iki adet video analiz yeteneği bulunan akıllı kamera ve ışığın yetersiz olduğu durumlarda hemzemin geçidin aydınlatılması için projektör/projektörler yerleştirilmektedir. Geçide yerleştirilen olay algılama ve görüntüleme kameraları, internet bağlantısı bulunan uzak bir noktaya 3G üzerinden görüntü aktarma özelliğine sahiptir. Hemzemin geçide, trenin seyrini etkileyecek herhangi bir nesne girmesi durumunda akılı kameralar otomatik olarak alarm üretmektedir. Detaylı Bilgi