İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
ISSD Trafik ve Entegre Sistemler

Hizmetlerimiz
TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ FAALİYETLERİ


Geometrik Düzenleme Çalışmaları

Sinyalize kavşaklar, dönel kavşaklar, katılım noktaları gibi etki noktalarının geometrik tasarımları, dünyaca kabul görmüş yol geometrik standartları (Karayolu Tasarım El Kitabı- Highway Capacity Manual 2010, HCM) esas alınarak hazırlanır. Detaylı Bilgi

 Sinyal Süre Optimizasyon

Sinyalize kavşaklardaki bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla, kavşaktaki yeşil ışık süreleri araç yoğunluğuna göre ayarlanarak optimize edilir. Gün içinde değişen talebi karşılayabilmek için, sabah zirve, gün içi, akşam zirve ve gece saatlerine ait trafik talebi alınır.


 Sinyal Koordinasyon Uygulamaları

Sinyal koordinasyonunun amacı, seçilen bir koridor üzerindeki kavşaklarda, ana kollarda her iki yönde kırmızı ışıkta en az süre bekleyecek şekilde kavşak yönetimi yapmaktır. Çoğunlukla “Yeşil Dalga” olarak bilinen bu uygulama ile birbirine yakın kavşaklar arasında trafik sıkışıklığı engellenir, koridor seyahat süresi ve gecikmeler en aza indirilir.

 Yol Güvenliği Çalışmaları

Son yıllarda daha çok önem kazanan yol güvenliği konusunda yapılan çalışmalar, yoğun kaza olan yerler için mevcut ve olası Kaza Kara Noktalarının belirlenmesi, trafik kaza istatistiklerinin analiz edilmesi ve tespit edilen noktalarda yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesidir.

 Trafik Simülasyon Çalışmaları

Trafik simülasyonu, bir kararı hayata geçirmeden önce benzetim ortamında uygulayarak, sağlanacak faydayı, belirlenen performans parametrelerini esas alarak analiz etmeyi sağlar.Gereksiz yatırımlar önlenerek şehir trafiğine ve ulusal ekonomiye katkı sağlanması amaçlanır.

Trafik Fizibilite Çalışmaları 

Bir şehirde yapılacak ulaşım planlaması ve akıllı ulaşım sistemi uygulamalarından önce mutlaka trafik fizibilite çalışması yapılmalıdır. Fizibilite çalışması kapsamında kavşak ve diğer yol kesimleri etüd edilir, gerekli noktalardan trafik verisi toplanır, trafiğin iyileştirilmesi için öneriler getirilir, yol ağının simülasyon sonuçları farklı senaryolar için analiz edilir.

Kavşak Kontrol Cihazı Programlama

Kavşaklarda bulunan ve trafik ışıklarının kontrolünü sağlayan kavşak kontrol cihazlarının programları, tam trafik uyarılı, yarı trafik uyarılı, sabit süreli ve acil trafik uyarılı modlarında hazırlanır. Cihazların kendi arayüzleri kullanılarak hazırlanan programlar cihazlara yüklenerek kavşağın doğru şekilde çalışması sağlanır.

 Trafik Etki Analizi

Trafik Etki Analizi çalışmasının yapılma amacı inşa edilecek projenin trafik üretim ve çekim gücünün mevcut ulaşım sistemine etkisini değerlendirmek ve geleceğe yönelik trafik tahmini yapmaktır.
EĞİTİMLERİMİZ

  Trafik Mühendisliği Eğitimi 

Trafik Mühendisliği Eğitiminde trafik tekniği ve teorisi anlatılmakta olup ulaşım planlaması ve trafik yönetim çalışmalarında kullanılan yöntemlerin arkasında yatan temel bağıntılara da değinilmektedir. Uygulamalı olarak yapılan eğitimde örnek verilerle teorik konuların pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Detaylı Bilgi

  Trafik Simülasyon Yazılımı Eğitimi

Bu eğitim ile, trafik simülasyon yazılımlarından birisi olan PTV Vissim ile bir trafik ağının modellenmesi, gerçek trafik verilerinin simülasyon ortamına girilerek farklı senaryoların oluşturulması ve sonuçların analiz edilmesi hedeflenmektedir. Detaylı Bilgi

 

  s6
  ARAÇ SAYIM ÇALIŞMALARI

Ulaşım planlaması ve trafik yönetimi amacıyla gerçekleştirilen tüm çalışmaların ilk aşamasında yapılması gereken, trafik verilerinin toplanması işidir. Araç sayımı, bu verilerin en önemlilerinden biridir. Detaylı Bilgi