İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
ISSD Trafik ve Entegre Sistemler

Trafik Mühendisliği Faaliyetleri

Trafik Mühendisliği Faaliyetleri

 

Geometrik Düzenleme Çalışmaları

Sinyalize kavşaklar, dönel kavşaklar, katılım noktaları gibi etki noktalarının geometrik tasarımları, dünyaca kabul görmüş yol geometrik standartları (Karayolu Tasarım El Kitabı- Highway Capacity Manual 2010, HCM) esas alınarak hazırlanır. Etki noktası, sinyal süre optimizasyonu, sinyal koordinasyonu ya da akıllı ulaşım sistemi kurulumu gibi uygulamalardan önce geometrik olarak incelenmeli ve ihtiyaç varsa gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.Detaylı Bilgi

Sinyal Süre Optimizasyonu

Sinyalize kavşaklardaki bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla, kavşaktaki yeşil ışık süreleri araç yoğunluğuna göre ayarlanarak optimize edilir. Gün içinde değişen talebi karşılayabilmek için, sabah zirve, gün içi, akşam zirve ve gece saatlerine ait trafik talebi alınır. Her yöne ait talep-servis değerleri kullanılarak farklı zaman dilimleri için sinyal süre optimizasyonu yapılır.Detaylı Bilgi

Sinyal Koordinasyon Uygulamaları

Sinyal koordinasyonunun amacı, seçilen bir koridor üzerindeki kavşaklarda, ana kollarda her iki yönde kırmızı ışıkta en az süre bekleyecek şekilde kavşak yönetimi yapmaktır. Çoğunlukla “Yeşil Dalga” olarak bilinen bu uygulama ile birbirine yakın kavşaklar arasında trafik sıkışıklığı engellenir, koridor seyahat süresi ve gecikmeler en aza indirilir.Detaylı Bilgi

Yol Güvenliği Çalışmaları

Son yıllarda daha çok önem kazanan yol güvenliği konusunda yapılan çalışmalar, yoğun kaza olan yerler için mevcut ve olası Kaza Kara Noktalarının belirlenmesi, trafik kaza istatistiklerinin analiz edilmesi ve tespit edilen noktalarda yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesidir. Güvenlik analizler yapılırken Karayolu Güvenliği El Kitabı (Highway Safety Manual 2010, HSM) gibi dünyaca kullanılan kaynaklardan faydalanılır.Detaylı Bilgi

Trafik Simülasyon Çalışmaları

Trafik simülasyonu, bir kararı hayata geçirmeden önce benzetim ortamında uygulayarak, sağlanacak faydayı, belirlenen performans parametrelerini esas alarak analiz etmeyi sağlar. Mikro, mezo ve makro ölçekli olarak yapılabilen trafik simülasyon çalışmaları ile projelerin fayda ve maliyet analizleri yapılabilir. Gereksiz yatırımlar önlenerek şehir trafiğine ve ulusal ekonomiye katkı sağlanması amaçlanır.Detaylı Bilgi

Trafik Fizibilite Çalışmaları

Bir şehirde yapılacak ulaşım planlaması ve akıllı ulaşım sistemi uygulamalarından önce mutlaka trafik fizibilite çalışması yapılmalıdır. Fizibilite çalışması kapsamında kavşak ve diğer yol kesimleri etüd edilir, gerekli noktalardan trafik verisi toplanır, trafiğin iyileştirilmesi için öneriler getirilir, yol ağının simülasyon sonuçları farklı senaryolar için analiz edilir.Detaylı Bilgi

Kavşak Kontrol Cihazı Programlama

Kavşaklarda bulunan ve trafik ışıklarının kontrolünü sağlayan kavşak kontrol cihazlarının programları, tam trafik uyarılı, yarı trafik uyarılı, sabit süreli ve acil trafik uyarılı modlarında hazırlanır. Cihazların kendi arayüzleri kullanılarak hazırlanan programlar cihazlara yüklenerek kavşağın doğru şekilde çalışması sağlanır. Detaylı Bilgi

Trafik Etki Analizi

Trafik Etki Analizi çalışmasının yapılma amacı inşa edilecek projenin trafik üretim ve çekim gücünün mevcut ulaşım sistemine etkisini değerlendirmek ve geleceğe yönelik trafik tahmini yapmaktır. Detaylı Bilgi