İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
ISSD Trafik ve Entegre Sistemler

Çözümlerimiz

takvim 5 optimized

TRAFİK
YÖNETİM SİSTEMLERİDinamik Kavşak Yönetim Sistemi

CHAOS®, sinyalize kavşaklarda araç sayılarına bağlı olarak ışık sürelerinin optimize edilmesini sağlayarak araçların bekleme süresini azaltmaktadır.

Araç Sayım Sistemi

VIERO®, görüntü tabanlı olarak, herhangi bir yol kesitinden geçen araçların 7/24, her türlü hava koşulunda sayımını yapmaktadır.

Dinamik Kavşak Kontrol Ünitesi

CENTRIS modülü, kavşağa yerleştirilen Araç Sayım Kameralarından elde edilen araç yoğunluğu ve ortalama araç hızı gibi verileri, anlık olarak analiz ederek, kavşaklardaki ışık sürelerini sürekli optimize etmektedir.

Trafik Analiz Sistemi

BLUESIS® Bluetooth tabanlı trafik analiz sistemi, istenilen iki veya daha fazla nokta arasındaki ortalama seyahat süresini anlık olarak hesaplayıp mobil platformlar ve/veya değişken mesaj sistemleri aracılığıyla sürücülerle paylaşmaktadır.
Elektronik
Denetleme Sistemleri

POINTR 3000 ve POINTR Moonlight, Plaka Tanıma Sistemi, araç plakalarının okunmasını ve elde edilen verilerin analiz edilmesini sağlayan sistemdir.

POINTR K3000, kırmızı ışık ihlali yapan araçları tespit etmektedir. Sistem, sinyalize kavşaklarda ihlal nedeniyle meydana gelen kazaları en aza indirerek trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlamaktadır.
POINTR 3000 ve POINTR Moonlight, karayolları üzerinde belirlenen iki nokta arasında araçların ortalama hızlarını hesaplayarak kural ihlali yapan araçları tespit etmektedir.
Park İhlal Tespit Sistemi, POINTR® P2000, park yasağı olan alanlardaki araçları tespit ederek, plaka tespiti yapmaktadır.

METIS
Trafik Yönetim Merkezi Yazılımı


Trafik Yönetim Merkezleri sayesinde, trafik ağındaki tüm mevcut sistemler, alt-sistemler ve algılayıcılar (dinamik kavşak kontrol sistemleri, akıllı katılım kontrol sistemleri, değişken mesaj işaretleri, sinyalize kavşaklar, CO2/sıcaklık/bluetooth algılayıcılar vb) uzaktan kontrol ve kumanda edilebilmektedir.

      Metis Control Center optimized


   specto black optimized

SPECTO®
Tünel Olay Algılama Sistemi


Tünellerde oluşabilecek anormal durumlarda operatörü bilgilendirerek reaksiyon süresini en aza indirmeyi amaçlayan bağımsız bir tünel olay algılama sistemidir.
TRAFİK
SİMÜLASYON YAZILIMLARI


VISSIM
Mikro Ölçekli Trafik Simülasyon Yazılımı

Özel araç trafiği, lojistik hizmetler, toplu taşıma, yayalar ve bisiklet sürücüleri gibi tüm yol kullanıcılarını ve bunların etkileşimlerini tek bir modelde birleştiren mikro ölçekli simülasyon yazılımıdır.

VISUM
Ulaşım Stratejisi ve Modelleme

Ağ ve talep modellemesi, beklenen trafik akımının analizi, toplu taşıma servislerinin planlanması, ulaşım stratejilerinin ve çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılan yazılımdır.


VISTRO
Trafik Etki Analizi ve Sinyal Süre Optimizasyonu

Kavşak hizmet düzeyini belirleme, sinyal süre optimizasyonu, trafik etki analizi, çoklu senaryoları yönetme ve kapsamlı raporlar oluşturma kabiliyetlerine sahip yazılımdır.

VISWALK
Yaya Simülasyonu

Yayalar ile araçlar arasındaki etkileşimi modelleyen, PTV Vissim ile entegre şekilde çalışan yazılımdır. Yaya bölgeleri, metro istasyonu gibi yerleri simüle ederek yaya hareketlerini gerçekçi ve güvenilir bir şekilde analiz eder.

Trafik Simülasyonu
Mikro, Mezo ve Makro Ölçekli

Bir kararı hayata geçirmeden önce benzetim ortamında uygulayarak, sağlanacak faydayı, belirlenen performans parametrelerini esas alarak analiz etmeyi sağlar. Gereksiz yatırımlar önlenerek şehir trafiğine ve ulusal ekonomiye katkı sağlanması amaçlanır.

takvim 6 optimized

Kavşak
Simülasyon Yazılımları


AutoTURN

Dünyanın En Çok Kullanılan Taşıt Manevra Simülasyon Yazılımı

AutoTURN, yol ve saha tasarım projelerinizde taşıt hareketlerini test etmenize yardımcı olan bir simülasyon ve analiz yazılımıdır.

ParkCAD

Otopark Tasarımı İçin Dinamik CAD Yazılımı

ParkCAD; her türlü park yeri tasarımını, kontrolünü ve düzenlemesini sadece birkaç dakika içinde gerçekleştirebilen, dünyanın önde gelen CAD tabanlı yazılımıdır

TORUS Roundabouts™

Modern Dönel Kavşak Tasarımı İçin Dinamik CAD Yazılımı

TORUS Roundabouts, akıllı özellikleriyle modern dönel kavşak tasarımlarınızı kolaylaştıran CAD tabanlı bir yazılımdır.

NEXUS Intersections

Kavşak Tasarımı İçin Dinamik CAD Yazılımı

NEXUS Intersections, patentli özellikleriyle birkaç dakika içerisinde kavşak tasarım şablonları oluşturmanızı sağlayan CAD tabanlı bir yazılımdır.