Kırmızı Işık İhlal Tespiti

POINTR K3000, kırmızı ışık ihlali yapan araçları tespit etmektedir. Sistem, sinyalize kavşaklarda ihlal nedeniyle meydana gelen kazaları en aza indirerek trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlamaktadır.

POINTR K3000, her şerit için bir POINTR 3000 Plaka Tanıma Ünitesi, bir geniş açılı kamera ve yüksek güçlü bir flaş ünitesi içermektedir. Sistem, kırmızı ışık ihlali yapan araçları sanal loop teknolojisi ile tespit etmektedir. Bu araçların plakaları sistem tarafından otomatik olarak tespit edilerek PLATÜRK yazılımına aktarılmaktadır. Sistem, ihlal öncesinde ve sonrasında video kayıtlarını merkeze aktarmaktadır. Talep edilmesi halinde Kırmızı Işık Denetleme Sistemi, Hız Denetleme Sistemi ile entegre edilebilmektedir.

Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi’nden elde edilen görüntüler ve işlenmiş veriler (yer, plaka, araç markası, araç rengi, ihlal tarihi/zamanı) PLATÜRK Yazılımı’na iletilerek ceza makbuzları otomatik olarak oluşturulmakta ve operatör onayına sunulmaktadır.

POINTR K3000’in Özellikleri

 • Şerit bazlı kırmızı ışık ihlal tespiti
 • Entegre plaka tanıma ünitesi ile otomatik plaka tanıma
 • Sinyalizasyondaki arıza durumlarında otomatik olarak sistemi durdurma
 • Ağ bağlantısı arızalarında kayıtları hafızasında tutarak çalışmaya devam etme
 • Trafik polisinin kavşağı yönettiği durumlarda merkezden sistemi kapatabilme
 • 7/24 çalışmaya devam etme
 • Yüksek çözünürlüklü video kaydı
 • Otomatik ceza makbuzu düzenleme
 • IR Led ile gece görüşü
 • IP 66, IK10 ve NEMA 4x sertifikalı muhafaza

Koridor Hız İhlal Tespiti

POINTR Moonlight/POINTR P3000, karayolları üzerinde belirlenen iki nokta arasında araçların ortalama hızlarını hesaplayarak kural ihlali yapan araçları tespit etmektedir.

Koridor Hızı İhlal Tespit Sistemi, hız denetimi yapılmak istenen yol güzergahının giriş ve çıkışına yerleştirilen plaka tanıma üniteleri ve bu ünitelerden elde edilen plaka bilgilerini kullanarak ortalama hız hesabı yapan merkezi bir yazılımdan oluşmaktadır. Belirlenen koridorun giriş ve çıkış noktalarında plakası okunan araçların, bu iki nokta arasındaki seyahat süresi ölçülmekte ve bu değer mesafe bilgisi de kullanılarak ortalama hız bilgisine dönüştürülmektedir.

Sistem, tek ya da çok şeritli yollarda, peş peşe veya yan yana giden araçları yüksek çözünürlüklü kameralarla tespit etmektedir. Ayrıca yapılan ihlale dair yer, zaman, tarih, mesafe, yön, taşıt hızı, hız sınırı, hız ihlal olayı vb. bilgileri PLATÜRK merkezi yazılımı aracılığıyla ceza makbuzuna aktarmaktadır. Olası arıza ve yetkili kişiler dışında sisteme müdahale edilmeye çalışılması durumunda, koridor hızı ihlal tespit sistemi merkeze sesli uyarı gönderebilmektedir.

Noktasal hız tespit sistemlerinden farklı olarak, sistemde radar kullanılmamakta ve bu sayede kalibrasyon ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte, ortalama hız hesabına dayalı denetimler, araçların tüm güzergah boyunca hız sınırlamalarına uymasının yolunu açmakta ve aşırı hıza bağlı kazaları önlenmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

POINTR Moonlight/POINTR P3000’in Özellikleri

 • Entegre plaka tanıma ünitesi
 • Yüksek çözünürlüklü kamera
 • Ağ bağlantısı arızalarında kayıtları hafızasında tutarak çalışmaya devam etme
 • IR Led ile gece görüşü
 • IP 66, IK10 ve NEMA 4x sertifikalı muhafaza
 • 7/24 çalışmaya devam etme
 • FTP ile merkezi bir sunucuya veri gönderimi
 • Uzaktan müdahale
 • İhlal yapan aracın yüksek çözünürlükte fotoğraflanması
 • Otomatik ceza makbuzu düzenleme
 • Harici kamera ile video kaydı

Park İhlal Tespiti

POINTR P2000, park yasağı olan alanlardaki araçları ve plakalarını tespit ederek park ihlallerini azaltmayı amaçlamaktadır. Bir adet Pan-Tilt-Zoom özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü kamera ve gömülü görüntü işleme kartından oluşan sistem, 75 metre yarıçaplı bir alanda sürekli tarama yaparak, operatör tarafından belirlenebilen süreleri aşan parklanma durumlarında, araçları otomatik olarak tespit etmektedir.

Park ihlali yaptığı belirlenen araçlar anında kayıt altına alınarak ihlal süresi belirlenmekte ve bu süre operatörün belirlediği eşik süre değerini aştığında otomatik olarak ceza makbuzu düzenlenebilmektedir. Bununla birlikte, sistem bünyesindeki dahili IP kamera sayesinde, ihlalin başladığı ve bittiği anlar için araca ait resimler/video kayıtları merkeze aktarılmaktadır.

Park İhlal Tespit Sistemi’nden elde edilen görüntüler ve işlenmiş veriler (yer, plaka, araç markası, araç rengi, ihlal tarihi/zamanı) PLATÜRK Yazılımı’na iletilerek ceza makbuzları otomatik olarak oluşturulmakta ve operatör onayına sunulmaktadır.

POINTR P2000’in Özellikleri

 • 75 metre yarıçaplı alanda ihlal tespiti
 • Otomatik plaka tanıma
 • Uzaktan erişim
 • 32 Preset noktada ihlal tespiti
 • Yüksek çözünürlüklü video kaydı
 • Otomatik ceza makbuzu düzenleme
 • Hızlı kurulum
 • Değiştirilebilir ihlal eşik süre değeri

Mobil İhlal Ölçüm ve Tespiti

POINTR-2M, trafiğin olağan akışını olumsuz etkileyen parklanma, emniyet şeridi ihlali, duraklama gibi durumları tespit etmek, hareketli kameralar aracılığıyla koridor ve kavşak kontrolü yaparak olası kazaları önlemek ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Sistem Bileşenleri

Muhafazalı İki IP Kamera: Kameralar aracın sağ tarafına yerleştirilmektedir. Biri öne bakarken diğeri arkaya bakacak şekilde konumlandırılır. Sistem araç plakalarını, tiplerini ve renklerini tespit edebilmektedir.

POINTR-2M Kutusu: Mobil sistemler için özel bir kutudur. Titreşime karşı dayanıklıdır. Güç üniteleri ile işlemci ünitelerini içerir. Güç üniteleri donanıma enerji vermek için kullanılmaktadır. Donanımların anlık güç kayıplarından etkilenmemesi için ekstra yedek bataryalar kullanılmaktadır.

Panel PC: Gerçek zamanlı kamera kayıtlarından son tespit edilen plakalar operatöre gösterilmektedir. Operatör panel PC üzerinden sistemin çalışma modunu ayarlayabilmetkedir.

Sistem ANPR Merkezi Yazılımı ile FTP üzerinden iletişim kurmaktadır. Sistem, tespit edilen tüm araç plakalarını, türlerini, markalarını, renklerini dünya koordinatlarıyla birlikte merkezi yazılıma iletmekte, bu sayede toplanan bilgilerin merkezden erişilmesi ve yönetilmesi mümkün olmaktadır.

POINTR-2M’in Özellikleri

 • Emniyet Genel Müdürlüğü Plaka Tanıma ve EDS dosyalama, veritabanı tablo ve kolon standartları ile tam uyumluluk
 • POLNET araç sorgu servisinden otomatik ek bilgi talebi
 • HTML/HTML5 web arayüzü
 • Ayrıntılı arşiv sorgulama ve raporlama
 • İhlal yapan aracın ek bilgilerinin otomatik plaka kontrol servisinden alınması
 • Düzenlenen ceza makbuzlarının plaka kontrol servisi üzerinden EGM sistemine eklenmesi
 • Ceza makbuzlarının PDF formatında saklanması
 • Haftalık ve aylık EDS ihlal tespitleri için zaman planlaması yapabilme

Emniyet Şeridi İhlal Tespiti

POINTR E3000, emniyet şeridinde giden araçların plakalarının okunmasını, depolanmasını ve elde edilen verilerin analiz edilmesini sağlayan sistemdir. Sistem, görüntü tabanlı plaka tanıma ünitesi ve merkezi sunucu bileşenlerinden oluşmaktadır. Plaka tanıma ünitesi bünyesinde, dahili IR aydınlatma ünitesi içeren, IP66 muhafaza içinde yüksek çözünürlüklü bir kamera ve gömülü işlemci platformu barındırmaktadır.

Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi, araçların plakasını, markasını ve rengini 7/24 her türlü hava koşulunda tespit edebilmektedir. Sistem sayesinde elde edilen bu veriler kablolu ya da kablosuz olarak istenilen uzak bir merkeze aktarılabilmektedir. Kompakt yapıdaki Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemleri, direklere, köprülere, karayolları sanat yapılarına monte edilebilmektedir.

Gabari İhlal Tespiti

OVER-H, gabari sınırı bulunan yollarda lazer sensörü ile gabari ölçümü yaparak, sınırı aştığı tespit edilen araçların plakalarını otomatik olarak okuyan ve üretilen uyarıları Değişken Mesaj İşaretlerine (DMİ) yansıtan bir sistemdir.

Sistem 4 farklı üniteden oluşmaktadır:

 • Laser Sensörü: Belirlenen gabarinin üzerindeki araçları tespit ederek alarm oluşturur.
 • Plaka Tanıma Sistemi: Tespit ettiği araçların plaka ve tip bilgisini sürekli olarak Entegrason Modülüne iletir.
 • Entegrasyon Modülü: İhlal tespit edilmesi durumunda plaka tanıma sistemi ve lazer sensör verilerini birleştirir ve DMİ’ye ihlal alarmını aktarır.
 • DMİ: Alarm durumunda DMİ ekranından aracın plakası yazılarak, kontrol noktasına çekilmesi gerektiği bildirilir.

OVER-H’nin Özellikleri

 • Her türlü hava koşulunda çalışma
 • Bütünleşik Plaka Tanıma Sistemi
 • Yüksek çözünürlüklü resimler ve araç sınıflandırma
 • Kamera noktalarından geçen araçların anlık izlenebilmesi
 • Ayrıntılı arşiv sorgu, liste ve resimli gösterim
 • Sonuçların pdf, xls ve resim olarak çıktısının alınabilmesi