You are here:

Faz Düzeninin Belirlenmesi

Faz düzeni belirlemenin amacı, bir kavşakta birbiriyle çakışan dönüş hareketlerini birbirinden ayırarak farklı fazlar içerisinde çalıştırmaktır. Dolayısıyla, bir faz içerisindeki dönüş hareketleri birbiriyle çakışan hareketler olmamalıdır [1].

 

an intersection

Faz düzeni belirlemenin kesin bir yöntemi yoktur. Faz düzeni genellikle kavşağın geometrisine, trafik talebine ve dönüş miktarlarına göre şekillenir. Dolayısıyla, başlangıçta deneme yanılma yöntemiyle ilerlenir. Faz düzeni, sonrasındaki tasarım adımlarını etkilediği için oldukça önem arz etmektedir. Döngü süresi ve yeşil süre dağılımlarında değişiklik yapmak kolaydır ancak bir kavşaktaki faz düzeninde yapılacak köklü bir değişiklik sürücülerin kavşaktaki dönüş hareketlerinde karışıklık yaşamalarına sebebiyet verebilir [1].

Faz düzenini belirlemede, bir geliş yönündeki sola ve sağa dönüşler etkilidir. Bunlarla ilgili detayları alt başlıklara ait sayfalarda bulabilirsiniz.

  • Sola Dönüş Uygulamaları
    • Sola Dönüş Fazları
    • Sola Dönüş Fazı Gereksinimi
    • Sola Dönüş Fazlarının Sıralaması
  • Sağa Dönüş Uygulamaları