You are here:

Kavşak Tanımı

Kavşak nedir?

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Karayolu Tasarım El Kitabı’ndaki tanımına göre kavşaklar, iki veya daha fazla karayolunun kesişmesi, birleşmesi ve ayrılması ile oluşan ortak alanlardır. Kavşağa giren ve çıkan yollardan (kavşak kollarından) ayrı ayrı yaklaşıldığında, kollardaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı noktaların birleştirilmesi ile oluşan bölge ise kavşak alanını teşkil eder. Kavşaklar genellikle üç ya da dört kollu olup dörtten fazla kollu olması arzu edilmez.

 

junction 984045 1920

 

“Kavşaklar, iki veya daha fazla karayolunun kesişmesi, birleşmesi ve ayrılması ile oluşan ortak alanlardır.”

 

Kavşak Türleri

Kavşaklar karayolunun önemli bir unsurudur. Bunun nedeni; yol performansı, güvenlik, hız, işletme maliyeti ve kapasite gibi özelliklerin kavşakların tasarımına bağlı olmasıdır. Kavşaklar iki veya daha çok karayolundaki doğrusal veya kesişen trafik akışlarını kapsadığı gibi, bu yollar arasındaki dönüş hareketlerini de içerir. Bu hareketler, kavşak tipine bağlı olarak çeşitli geometrik tasarımlar ve trafik kontrolü ile sağlanır.

Kavşaklar basitten karmaşığa doğru Hemzemin (Eşdüzey) Kavşaklar ve Farklı Seviyeli (Katlı) Kavşaklar olarak sıralanabilir. Hemzemin (Eşdüzey) Kavşaklar içerisinde benzer mantık izlendiğinde Dur Kontrollü Kavşaklardan Sinyalize Kavşaklara doğru bir yol izlenebilir. Bir kavşağın sinyalize olarak işletilebilmesi için öncelikle Sinyalizasyon Gereklilik Analizi‘nin yapılması gerekmektedir.

 

Hemzemin (Eşdüzey) Kavşaklar Farklı Seviyeli (Katlı) Kavşaklar
 • Dur Kontrollü Kavşaklar
  • Tüm Yönler Dur Kontrollü Kavşak
  • İki Yön Dur Kontrollü Kavşak
  • Dur Kontrollü T Kavşak
 • Sinyalize Kavşaklar
 • Dönel Kavşaklar
  • Modern Dönel Kavşak
  • Sinyalize Dönel Kavşak
 • Sinyalize Olmayan
  • Trompet Kavşak
  • Yonca Kavşak
  • Direksiyonel Kavşak
 •  Sinyalize
  • Diamond
  • Tek Nokta Kavşak
  • Diverging Diamond