PTV Visum

Ulaşım Stratejisi ve Modelleme

Ağ ve talep modellemesi, beklenen trafik akımının analizi, toplu taşıma servislerinin planlaması, ulaşım stratejilerinin ve çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılan yazılımdır.