You are here:

Sinyal Tasarımının Temel İlkeleri

Sinyal tasarımının 6 temel ilkesi vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir [1];

  1. Faz düzenini belirleme
  2. Sarı ve tam kırmızı sürelerin belirlenmesi (Koruma süresinin hesaplanması)
  3. Döngü süresinin belirlenmesi
  4. Yeşil sürelerin dağılımı (Süre optimizasyonu)
  5. Yaya geçişi gereksinimleri
  6. Önceki adımlarda belirlenen kriterlerin performans değerlendirmesi

2961935325 fc334d45b8 o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

[1] McShane W. R., Roess R. P., Prassas E. S. (1998). Traffic Engineering. New Jersey.