You are here:

Sinyalize Kavşaklar

Kavşaklarda kesişen akımlar KGM Uzman Raporları’nda yer alan Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar raporu ve Sinyalizasyon Gereklilik Analizi‘nde yer alan kriterler sağlandığında sinyalizasyon yöntemi uygulanır [1][2].

.

Burada akımların geçiş üstünlüğü ışıklı işaretlerle sağlanır. Bu tip kavşaklarda yol verilmesi esnasında geçmesi gereken yöne “yeşil ışık” ve durması gereken yöne “kırmızı ışık” yakılarak o kavşakta kesişmesi önlenir [3].

.

Sinyalize kavşakların yönetimi konusu Sinyal Tasarımının Temel İlkeleri alt başlığında detaylandırılmıştır.

.

architecture asian bird s eye view 186537

 

KAYNAKÇA

[1] Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar (2000). SweRoad, Ankara.

[2] Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar: Seçim Diyagramları ve Trafik Koşulları (2000). SweRoad, Ankara.

[3] Özdirim, M. (1994). Trafik Mühendisliği Cilt 2, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara.