Sinyalizasyon Gereklilik Analizi

Bir kavşağın sinyalize kavşak olarak yönetilmesinin gerekip gerekmediğini belirlemek için trafik koşulları, yaya karakteristikleri ve ilgili kavşağın fiziksel özellikleri ile ilgili bir mühendislik çalışması yapılmalıdır.     Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün kavşak tipi seçimiyle ilgili aşağıdaki uzman raporlarından yararlanılabilir [1][2]: Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar: Seçim Diyagramları…

Kavşak Tanımı

Kavşak nedir? Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Karayolu Tasarım El Kitabı’ndaki tanımına göre kavşaklar, iki veya daha fazla karayolunun kesişmesi, birleşmesi ve ayrılması ile oluşan ortak alanlardır. Kavşağa giren ve çıkan yollardan (kavşak kollarından) ayrı ayrı yaklaşıldığında, kollardaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı noktaların birleştirilmesi ile oluşan bölge ise kavşak alanını teşkil eder. Kavşaklar genellikle üç ya…

Kavşaklar

Kavşak Tanımı Sinyalizasyon Gereklilik Analizi Hemzemin (Eşdüzey) Kavşaklar Dur Kontrollü Kavşaklar Sinyalize Kavşaklar Sinyal Tasarımının Temel İlkeleri Faz Düzeninin Belirlenmesi Sola Dönüş Uygulamaları Sola Dönüş Fazları Sola Dönüş Gereksinimi Sola Dönüş Fazlarının Sıralaması Sağa Dönüş Uygulamaları Koruma Süresinin Hesaplanması Döngü Süresinin Belirlenmesi Yeşil Sürelerin Dağılımı Dönel Kavşaklar Modern Dönel Kavşak Modern Dönel Kavşak Türleri Sinyalize…

Sinyal Koordinasyonu

Taşıtların, seçilmiş olan koridor güzergahlarda belirli bir hızda seyahat ettiğinde tüm trafik ışıklarından yeşil ışıkta geçiş yapmasını ve duraklamadan seyahat etmelerini sağlayan uygulamaya “Sinyal Koordinasyonu” (Yeşil Dalga) adı verilmektedir. Koordine edilmiş güzergah üzerinde hareket eden bir taşıt, hız limitlerine ve yolun yapısına göre trafik mühendisleri tarafından belirlenen “koordinasyon hızı”nda gittiği sürece, koordine edilmiş kavşaklarda kırmızı…