Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri

Dünya genelinde özellikle Sanayi Devrimi’nin etkisiyle köyden kente göçler hızla artış göstermiştir. Bu durumun doğal sonucu olarak kent nüfusu hızla artmış ve kentsel alanlar hızla genişlemiştir. Yaşamın en önemli parçalarından biri olan hareketliliğin yani bir yere ulaşma ihtiyacının karşılanması da söz konusu artışlarla birlikte problem olmaya başlamıştır. Bu probleme ilk zamanlarda yol ağlarının genişletilmesiyle ve…