You are here:

Konum: Ankara

Müşteri: Astaldi Türkerler JV

Sektör: Sağlık

Kullanılan Uzmanlıklar: Tasarım&Planlama, Analiz, Makro ulaşım modellemesi

Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Ulaşım ve Trafik Değerlendirmeleri

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü’nün hizmete girmesinden sonra kampüs içinde ve çevresinde oluşması beklenen trafik durumu öngörülerek analiz edilmiş ve modellenmiş, trafik mühendisliği perspektifinden trafik verim ve güvenliğinin arttırılmasına yönelik öneriler getirilmiştir.  Ayrıca, kampüs çevresinde yer alan kavşakların modelleme ve analizleri gerçekleştirilmiş, kampüs içi trafik sirkülasyon ve yaya erişimi analizleri yapılmış ve öneriler getirilmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır:

  • Kampüs içi ve kampüs dışı erişim talebinin, sağlık kurumları için özel yolculuk tahmin modelleri kullanılarak belirlenmesi
  • PTV Visum’da çalışma alanının modellenmesi ve talep atamalarının yapılması
  • Kampüs içi ve çevresi için AUS önerilerinin geliştirilmesi
  • Toplu taşıma sistemi ve yaya hareketleri dikkate alınacak şekilde kampüs içi trafik modellemesinin PTV Vissim’de yapılması
  • Sabah, öğle, akşam zirve saatleri ve acil durum araçları (ambulans vb.) için çeşitli senaryolar modellenmesi, kısa ve orta vadeli önerilerin getirilmesi
  • PTV Vistro modellerinin oluşturularak trafik etki analizi çalışmalarının güncellenmesi
  • Kampüs içi yaya yol ağının yürünebilirlik düzey değerlendirilmesi ve öneri yaya yol ağı çizimlerinin yapılması