Ankara Etlik Şehir Hastanesi Trafik ve Yol Güvenliği Değerlendirmesi

Bu proje, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kampüsü’nde meydana gelen trafik ve yol güvenliği sorunlarını tespit etmek ve çözüm getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, mevcut trafik durumu ve yol kullanımları incelenmiş, 4 ana giriş kapısından taşıt sayımı yapılmış, kampüste belirli zaman dilimlerine göre kaza verileri değerlendirilerek kaza sıcak bölgeleri belirlenmiş ve kampüs içi yollarda özel taşıtlarla…

T.C. Ulusal Ulaştırma Ana Planı

Karayolu, demiryolu, havayolu ile deniz ve içsular yolcu ve yük taşımacılığı alanında mevcut ve gelecek dönemlere ait arz ve talebi, ekonomik, sosyal ve teknik anlamıyla bütüncül bir şekilde analiz ederek karşılaştırabilmek amacıyla PTV Visum yazılımı bünyesinde bir dizi kompleks matematiksel formülasyon süreçleri işleyen ve değerlendiren Ulusal Ulaşım Talep Tahmin Modeli geliştirilmiştir. Bu model ışığında, GSYİH,…

Konya Park Ticaret Merkezi Trafik Etki Analizi Çalışması

İnşa edilmesi planlanan Konya Park Ticaret Merkezi projesinde yer alan konutların ve alışveriş merkezinin, yani trafik üretim ve çekim gücü yüksek olan yapıların mevcut ulaşım sistemine olası etkileri değerlendirilmiş ve geleceğe yönelik trafik tahminleri yapılmıştır. Bu kapsamda, mevcut durumun analizi, projenin üreteceği trafik talebinin tahmini ve bu talebin mevcut ulaştırma altyapısına etkisinin analizleri yapılarak önlem…

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

T.C. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Antalya-Tekirova, Antalya-Sandıklı, Antalya-Gazipaşa karayolu koridorlarında kurulması planlanan AUS koridorlarının sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, bu sistemlerin tek bir platform çatısı altında toplanarak standardizasyonunun sağlanması, sistemler arası bütünlük ve birlikte çalışabilirliğin tesis edilmesi, karayollarının izlenebilirliğinin ve yönetilebilirliğinin sağlanması ve ortaya koyulacak gereksinimler ile teknolojik gelişmelere yön vererek operasyonel kabiliyetin…

Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Ulaşım ve Trafik Değerlendirmeleri

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü’nün hizmete girmesinden sonra kampüs içinde ve çevresinde oluşması beklenen trafik durumu öngörülerek analiz edilmiş ve modellenmiş, trafik mühendisliği perspektifinden trafik verim ve güvenliğinin arttırılmasına yönelik öneriler getirilmiştir.  Ayrıca, kampüs çevresinde yer alan kavşakların modelleme ve analizleri gerçekleştirilmiş, kampüs içi trafik sirkülasyon ve yaya erişimi analizleri yapılmış ve öneriler getirilmiştir. Proje kapsamında…

San Manuel Indian Casino Trafik Etki Analizi ve Trafik Simülasyonu Çalışması

Bu projede, San Manuel Indian Casino kompleksindeki yeni bina inşaatları, otoparklar, kompleksin yakınındaki ve kompleks içindeki trafik durumu PTV Vissim ortamında modellenmiştir. Simülasyon modelinden elde edilen çıktılar, müşteri ile yapılan çeşitli toplantılarda değerlendirilmiş ve ortak çözüm önerileri geliştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır: Ağ modelleme Kavşak LOS analizi Otopark analizi Kampüs içi kavşak tasarım analizi…

Erzurum Akıllı Şehir Master Planı

Erzurum ili için stratejik bir AUS master planı hazırlamayı amaçlayan bu projede mevcut AUS uygulamaları değerlendirilmiş; trafik verisi analizleri, saha gözlemi ve teknik inceleme ile AUS uygulamalarına dair ihtiyaç analizi ve önceliklendirmesi yapılarak bir stratejik eylem planı ortaya konmuştur. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır: AUS için en son teknolojinin gözden geçirilmesi AUS uygulamaları için strateji…

Endüstriyel Tesis için Trafik Etki Değerlendirmesi ve Tesis İçi Trafik Sirkülasyon Analizlerinin Yapılması

Bu çalışmada, endüstriyel tesis genişleme projesinin fabrika yerleşke içi ve çevresindeki ulaşım ağına etkisi incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında öngörülen trafik ile mevcut kampüs ulaşım ağındaki olası tıkanıklıklara çözüm önerileri getirilmiş,  ikinci aşamasında ise genişletilmiş kampüs ulaşım ağının trafik akışının yönetimine odaklanılmıştır. Ulaşım ağı ve fabrika kampüsü PTV Vissim yazılımı kullanılarak modellenmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar…

Mersin Cengiz Topel Caddesi Kavşak, Yol ve Trafik Düzenleme Çalışmalarının Yapılması İşi

Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan Sahil Yolu Babil (sinyalize), Onur Sitesi (sinyalize), Viranşehir (sinyalize) ve Yağmur Market (sinyalize değil) kavşaklarında kavşak, yol ve trafik düzenleme çalışmaları yapılarak kavşaklar özelinde ve koridor ölçeğinde yapılan simülasyon ve analizler ışığında geometrik düzenleme önerileri getirilip bu önerilerin uygulama projeleri hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır: Mevcut durum koridor…

İstanbul Avrupa Yakası D100 Karayolu Üzerinde Çobançeşme-Haramidere Güzergahında Yol ve Kavşaklarda Trafik Sayımı, Ön Proje ve Simülasyon Modellerinin Yapılması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan D100 Karayolu’nun Haramidere ve Çobançeşme kavşakları arasında bulunan yaklaşık 15 km uzunluğa sahip karayolu koridorunun ulaştırma perspektifinden problemleri belirlenmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir. Bu kapsamda, koridorun yol kapasitesine etki eden faktörler ve konumlar teknolojik uygulamalardan (hareketli taşıt verisi (FCD), drone görüntüleri vb.) faydalanılarak tespit edilmiştir. Koridorun trafik verimliliğini ve…