Konum: Erzurum

Müşteri: Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Sektör: Şehir içi, Kamu

Kullanılan Uzmanlıklar: Tasarım&Planlama, Analiz

Erzurum Akıllı Şehir Master Planı

Erzurum ili için stratejik bir AUS master planı hazırlamayı amaçlayan bu projede mevcut AUS uygulamaları değerlendirilmiş; trafik verisi analizleri, saha gözlemi ve teknik inceleme ile AUS uygulamalarına dair ihtiyaç analizi ve önceliklendirmesi yapılarak bir stratejik eylem planı ortaya konmuştur. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır:

  • AUS için en son teknolojinin gözden geçirilmesi
  • AUS uygulamaları için strateji ve etki göstergelerinin geliştirilmesi
  • 2035 için AUS uygulama yol haritasının çıkarılması
  • Nihai master plan raporunun geliştirilmesi