Konum: Kaliforniya/ABD

Müşteri: Transtech Engineers Inc.

Sektör: Eğlence

Kullanılan Uzmanlıklar: Tasarım&Planlama, Analiz

San Manuel Indian Casino Trafik Etki Analizi ve Trafik Simülasyonu Çalışması

Bu projede, San Manuel Indian Casino kompleksindeki yeni bina inşaatları, otoparklar, kompleksin yakınındaki ve kompleks içindeki trafik durumu PTV Vissim ortamında modellenmiştir. Simülasyon modelinden elde edilen çıktılar, müşteri ile yapılan çeşitli toplantılarda değerlendirilmiş ve ortak çözüm önerileri geliştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır:

  • Ağ modelleme
  • Kavşak LOS analizi
  • Otopark analizi
  • Kampüs içi kavşak tasarım analizi
  • Dönel kavşak analizi
  • Nihai teknik rapor