You are here:

Akademik Yayınlar

ISSD Akademi’nin bu bölümünde şirketimizin desteklediği akademik çalışmalara erişebilirsiniz.

 

ACE

 • Identification of Temporal Variations in Speed Patterns for Urban Arterials Using Floating Car Data (FCD) • PDF
 • Measuring the Speed Before and After an Electronic Speed Enforcement System Using Bluetooth Technology • PDF

KTGS

 • İllerde Dinamik Kavşak Yönetiminin Etkileri: Çorum Örneği • PDF
 • Kamera Tabanlı Dinamik Kavşak Yönetim Sistemlerinin Trafik Kazaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Konya Örneği • PDF
 • Şehir İçi Kavşaklarda Sinyalizasyonun Gerekliliği: Bosna Hersek Kavşağı Örneği • PDF
 • Tam Adaptif Trafik Yönerim Algoritması ile Sinyalize Kavşakların Akıllandırılması: Konya İhsaniye Kavşağı Örneği • PDF
 • Kendilik Raporları Ne Kadar Güvenilir? • PDF

Bitirme Tezleri

 • Improved Range Estimation Using Simple Infrared Sensors Without Prior Knowledge of Surface Characteristics • PDF
 • Kent İçi Otoyolların Katılım Kesimlerinde Deterministik ve Stokastik Yaklaşım ile Kapasitenin İncelenmesi: İstanbul Örneği • PDF
 • Use of Bluetooth Technology for Traffic Analysis in Urban Road Networks • PDF

Diğer Yayınlar

 • İstanbul’da Işıklı Yaya Geçitlerinde Yaya Hızlarının İrdelenmesi • PDF
 • Şehir İçi Koridorlarda Ortalama Seyahat Süresi ve Giriş-Çıkış (GÇ) Matrisi Tahmininde Bluetooth Teknolojisinin Kullanımı • PDF
 • Automatic Speech Emotion Recognition using Auditory Models with Binary Decision Tree and SVM • PDF
 • Improved Range Estimation Using Simple Infrared Sensors Without Prior Knowledge of Surface Characteristics • PDF
 • Driver Aggressiveness Detection Using Visual Information From Forward Camera • PDF
 • Detection of Urban Traffic Patterns from Floating Car Data (FCD) • PDF
 • A New Method for Range Estimation Using Simple Infrared Sensors • PDF
 • Determination of Vehicular Travel Patterns in an Urban Location Using Bluetooth Technology • PDF
 • Kızılberisi Algılayıcılardan Elde Edilen Sinyallerle Yüzey Özelliklerinden Bağımsız Konum Kestirimi • PDF