2022 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Dr. Öğr. Üyesi Oruç Altıntaşı danışmanlığında Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Sürdürülebilir ulaşım, mikromobilite ve Akıllı Ulaşım Sistemleri konuları ile ilgilenmektedir.

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşıma Genel Bakış: Paylaşımlı Sistemler ve Kullanımına Etki Eden Faktörler

Ulaşımda Sürdürülebilirlik Dünya genelinde nüfusun hızla artması sebebiyle “sürdürülebilirlik” kavramı hayatın her alanında olduğu gibi ulaşım alanında da gündem haline gelmiştir. Artan nüfus beraberinde ulaşım ihtiyaçlarını getirmekte, bu da özel taşıt trafiğinin artmasına neden olmaktadır. Yoğun taşıt trafiğinin sebep olduğu çevresel etkiler, sağlık ve yaşanabilirlik konusunda endişe yaratmaktadır. Enerji verimliliği sağlamak ve karbon emisyonlarını azaltmak…