Kentsel Mobilitenin Geleceği: Mobility as a Service

Kentsel Mobilitede Yaşanan Sorunlar Bir kentte yaşayan insanların günlük olarak gerçekleştirdiği seyahatlerin tamamı ve bu seyahatlerle ilgili yöntemler ve koşullar (ulaşım modu tercihi, seyahat uzunluğu ve süresi vb.) kentsel mobiliteyi tanımlar. Kentsel mobiliteyi oluşturan seyahat türleri temelde; özel taşıtla yapılan seyahatler, toplu taşıma ve yük taşımacılığı (kentsel lojistik) olarak ayrılabilir. Kentsel alanların hızlı bir şekilde…