Erzurum Akıllı Şehir Master Planı

Erzurum ili için stratejik bir AUS master planı hazırlamayı amaçlayan bu projede mevcut AUS uygulamaları değerlendirilmiş; trafik verisi analizleri, saha gözlemi ve teknik inceleme ile AUS uygulamalarına dair ihtiyaç analizi ve önceliklendirmesi yapılarak bir stratejik eylem planı ortaya konmuştur. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır: AUS için en son teknolojinin gözden geçirilmesi AUS uygulamaları için strateji…