Taşkent Sinyalizasyon Master Plan, Süre Optimizasyonu ve Koordinasyon İşi

Çalışma kapsamında, tüm kavşaklarda mevcut yapı incelenmiş, kavşakların altyapı ve üstyapı bileşenleri değerlendirilmiş, bu değerlendirmeler doğrultusunda öneri sinyal grupları hazırlanmış, mevcut sinyal planları kullanılarak kapasite analizleri yapılmış, kavşaklar için sunulan sayım verileri değerlendirilmiş, elde edilen veriler mikro ölçekli trafik simülasyon programında analiz edilmiş, bu analizler doğrultusunda sinyal planları hazırlanmış ve hazırlanan sinyal planları kavşaklarda yapılan…