You are here:

Konum: Taşkent/Özbekistan

Sektör: Şehir içi, Kamu

Kullanılan Uzmanlıklar: Analiz, Operasyon

Proje Seviyesi: Kavşak, Koridor

Taşkent Sinyalizasyon Master Plan, Süre Optimizasyonu ve Koordinasyon İşi

Çalışma kapsamında, tüm kavşaklarda mevcut yapı incelenmiş, kavşakların altyapı ve üstyapı bileşenleri değerlendirilmiş, bu değerlendirmeler doğrultusunda öneri sinyal grupları hazırlanmış, mevcut sinyal planları kullanılarak kapasite analizleri yapılmış, kavşaklar için sunulan sayım verileri değerlendirilmiş, elde edilen veriler mikro ölçekli trafik simülasyon programında analiz edilmiş, bu analizler doğrultusunda sinyal planları hazırlanmış ve hazırlanan sinyal planları kavşaklarda yapılan gözlemlerle test edilmiştir. Yapılan çalışmalarla, çalışma kapsamındaki kavşaklarda trafik güvenliğinin artırılması, kavşaklarda bekleme sürelerinin azaltılması ve birbirlerine olan yakınlıkları sebebiyle koridor olarak nitelendirilebilecek kavşak gruplarında toplam seyahat sürelerinin azaltılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır:

  • Mevcut sinyalizasyon alt ve üst yapısının incelenmesi
  • Sinyalizasyon alt ve üst yapı değişikliklerinin yapılması
  • Kavşak kapasite analizlerinin yapılması
  • Sinyal süre optimizasyonu ve sinyal koordinasyonu çalışmalarının yapılması
  • Sinyal planlarının saha gözlemleri ile test edilmesi