Mersin Cengiz Topel Caddesi Kavşak, Yol ve Trafik Düzenleme Çalışmalarının Yapılması İşi

Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan Sahil Yolu Babil (sinyalize), Onur Sitesi (sinyalize), Viranşehir (sinyalize) ve Yağmur Market (sinyalize değil) kavşaklarında kavşak, yol ve trafik düzenleme çalışmaları yapılarak kavşaklar özelinde ve koridor ölçeğinde yapılan simülasyon ve analizler ışığında geometrik düzenleme önerileri getirilip bu önerilerin uygulama projeleri hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır: Mevcut durum koridor…

İstanbul Avrupa Yakası D100 Karayolu Üzerinde Çobançeşme-Haramidere Güzergahında Yol ve Kavşaklarda Trafik Sayımı, Ön Proje ve Simülasyon Modellerinin Yapılması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan D100 Karayolu’nun Haramidere ve Çobançeşme kavşakları arasında bulunan yaklaşık 15 km uzunluğa sahip karayolu koridorunun ulaştırma perspektifinden problemleri belirlenmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir. Bu kapsamda, koridorun yol kapasitesine etki eden faktörler ve konumlar teknolojik uygulamalardan (hareketli taşıt verisi (FCD), drone görüntüleri vb.) faydalanılarak tespit edilmiştir. Koridorun trafik verimliliğini ve…

Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi (TYM) Projesi – Trafik Mühendisliği Çalışmaları

Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi (TYM) Projesi kapsamında, belediyenin sorumluluk alanında bulunan 91 adet sinyalize ve sinyalize olmayan kavşakta trafik mühendisliği problemleri ele alınmıştır. PTV Vissim trafik simülasyon yazılımında güncel trafik sayım verileri ve mevcut sinyal planları kullanılarak kavşakların tekil, koridor ve/veya bölgesel simülasyon modelleri oluşturulmuş ve kavşaklar analize tabi tutulmuştur. Analizler neticesinde kavşakların…