You are here:

Konum: Bursa

Müşteri: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Sektör: Şehir içi, Kamu

Kullanılan Uzmanlıklar: Tasarım&Planlama, Analiz, Operasyon

Proje Seviyesi: Kavşak, Koridor, Bölge

Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi (TYM) Projesi – Trafik Mühendisliği Çalışmaları

Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi (TYM) Projesi kapsamında, belediyenin sorumluluk alanında bulunan 91 adet sinyalize ve sinyalize olmayan kavşakta trafik mühendisliği problemleri ele alınmıştır. PTV Vissim trafik simülasyon yazılımında güncel trafik sayım verileri ve mevcut sinyal planları kullanılarak kavşakların tekil, koridor ve/veya bölgesel simülasyon modelleri oluşturulmuş ve kavşaklar analize tabi tutulmuştur. Analizler neticesinde kavşakların hizmet düzeyleri, taşıt başına ortalama gecikme süreleri, yön bazlı kuyruk boyları ve ortalama hızlar elde edilmiştir. Halihazırda manyetik loop ve/veya yaya butonu ile işletilen sinyalize kavşakların modellenmesi için PTV VisVAP’ta mevcut duruma ait algoritmalar da modellenmiştir. Mevcut duruma ait simülasyon modellerinin kalibrasyonunda Hareketli Taşıt Verisi (Floating Car Data) kullanılmış, kavşakların yaklaşım kollarındaki hız profilleri ve kuyruk boyları incelenmiştir. Mevcutta sinyalize olmayan kavşaklar için PTV Vistro trafik analiz yazılımında sinyalizasyon gereklilik analizleri yapılmıştır. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır:

 • Verilerin toplanması
  • Güncel trafik sayım verileri
  • Mevcut sinyalizasyon üst yapısı ve sinyal planları
  • Hareketli Taşıt Verisi (Floating Car Data) analizleri
 • Simülasyon modellemesi ve analizler
  • Mevcut durumun modellenmesi
  • İyileştirme senaryolarının modellenmesi
  • Geri bildirimler ve revize çalışmalar
 • Sunum ve raporlama
 • Saha uygulaması