You are here:

Konum: Ankara

Müşteri: Astaldi Türkerler JV

Sektör: Sağlık

Kullanılan Uzmanlıklar: Tasarım&Planlama, Analiz, Makro ulaşım modellemesi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Trafik ve Yol Güvenliği Değerlendirmesi

Bu proje, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kampüsü’nde meydana gelen trafik ve yol güvenliği sorunlarını tespit etmek ve çözüm getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, mevcut trafik durumu ve yol kullanımları incelenmiş, 4 ana giriş kapısından taşıt sayımı yapılmış, kampüste belirli zaman dilimlerine göre kaza verileri değerlendirilerek kaza sıcak bölgeleri belirlenmiş ve kampüs içi yollarda özel taşıtlarla toplanan GPS verileri kullanılarak hız, yol kullanımı ve yol tasarımı durumlarının ortak bir değerlendirmesi yapılmıştır. Toplanan verilere dayanarak, kampüs içi yollarda uygulanacak tek yön kararlarının VISUM makro simülasyon programında analizi yapılmıştır. Saha ziyaretleri sırasında alınan notlar, çekilen fotoğraf ve video kayıtları ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, AEŞH Kampüsü’ndeki trafik güvenliği sorunları sistematik bir şekilde sınıflandırılmış ve kampüs genelinde bölgesel ve noktasal olarak tespit edilen sorunlar detaylı bir şekilde görsellerle dosyalanmıştır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar şunlardır:

  • Mevcut durum değerlendirmesi ve analizler
  • Kaza analizleri
  • Tek yön uygulamasının değerlendirilmesi
  • Trafik güvenliğini artırmaya yönelik uygulama önerileri
  • Sunum ve raporlama