Konum: Çorum

Müşteri: Çorum Belediyesi

Sektör: Şehir içi, Kamu

Kullanılan Uzmanlıklar: Tasarım&Planlama, Analiz, Makro ulaşım modellemesi

Proje Seviyesi: Bölge

Çorum Trafik Dolaşım Planı ve İyileştirme Önerilerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi

Çorum kent merkezinde yaşanan ulaşım sorunlarına çözüm getirmek amacıyla, kent merkezi ve etrafında bulunan bölgeleri kapsayan trafik dolaşım planının analizi yapılmış ve bu dolaşım planına iyileştirme önerileri hazırlanmıştır. Ayrıca uygulamaya esas teknik unsurlara ilişkin analiz ve öneriler getirilmiştir. Bu kapsamda, tek-çift yön uygulama senaryoları çıkarılmış, sinyal planları hazırlanmış, yayalaştırma, parklanma, alternatif güzergâh ve farklı ulaşım modlarını kapsayan uygulama önerileri getirilmiş, gerekli görülen kavşak ve koridorlarda geometrik düzenlemeleri içeren uygulama projeleri hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır:

 • Projede söz konusu olan çalışmalar için literatür incelemesi
 • Proje alanının ulaştırma perspektifinden mevcut durumunun değerlendirilmesi
  • Saha çalışmalarından elde edilen bulguların değerlendirilmesi
  • Trafik sayım çalışması ve başlangıç varış matrislerinin oluşturulması
  • Bluetooth tabanlı trafik analiz sistemi (BLUESIS) ile veri toplanması ve kullanılması
  • Hareketli taşıt verisi (FCD) analizleri
  • Trafik güvenliği alanındaki incelemeler
  • Ulaşım planlama modelleri ile mevcut durum analizi
  • Trafik simülasyon modelleri ile mevcut durum analizi
 • Proje alanında gelecek yıllar için genel stratejilerin belirlenmesi
 • Proje alanında trafik dolaşım öneri senaryolarının sunulması
 • Sunum ve raporlama