You are here:

Konum: İstanbul

Müşteri: Kroman Çelik Sanayi A.Ş.

Sektör: Endüstriyel

Kullanılan Uzmanlıklar: Tasarım&Planlama, Analiz

Endüstriyel Tesis için Trafik Etki Değerlendirmesi ve Tesis İçi Trafik Sirkülasyon Analizlerinin Yapılması

Bu çalışmada, endüstriyel tesis genişleme projesinin fabrika yerleşke içi ve çevresindeki ulaşım ağına etkisi incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında öngörülen trafik ile mevcut kampüs ulaşım ağındaki olası tıkanıklıklara çözüm önerileri getirilmiş,  ikinci aşamasında ise genişletilmiş kampüs ulaşım ağının trafik akışının yönetimine odaklanılmıştır. Ulaşım ağı ve fabrika kampüsü PTV Vissim yazılımı kullanılarak modellenmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır:

  • Trafik sayımlarının yapılması
  • Mevcut trafik durum analizi
  • Gelecekteki trafik durumu analizi
  • Kampüs içi trafik sirkülasyon analizi
  • Nihai teknik raporun hazırlanması