Konum: Konya

Müşteri: Konya Büyükşehir Belediyesi

Sektör: Özel

Kullanılan Uzmanlıklar: Tasarım&Planlama, Analiz

Konya Park Ticaret Merkezi Trafik Etki Analizi Çalışması

İnşa edilmesi planlanan Konya Park Ticaret Merkezi projesinde yer alan konutların ve alışveriş merkezinin, yani trafik üretim ve çekim gücü yüksek olan yapıların mevcut ulaşım sistemine olası etkileri değerlendirilmiş ve geleceğe yönelik trafik tahminleri yapılmıştır. Bu kapsamda, mevcut durumun analizi, projenin üreteceği trafik talebinin tahmini ve bu talebin mevcut ulaştırma altyapısına etkisinin analizleri yapılarak önlem önerileri getirilmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır:

 • Mevcut Durum Analizi
 • Trafik Talep Tahmini
  • Seyahat Üretimi Tahmini
  • Seyahat Dağılımı Tahmini
  • Türel Ayrım Tahmini
  • Seyahat Ataması
  • Hizmet Düzeyi Analizleri
 • Öneriler Getirilmesi
 • Toplu Taşıma Analizi
 • Otopark Analizi