You are here:

Konum: Konya ve Eskişehir

Müşteri: Konya Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Sektör: Şehir içi, Kamu

Kullanılan Uzmanlıklar: Makro ulaşım modellemesi

Proje Seviyesi: Bölge

Konya ve Eskişehir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı

Bu projelerin amacı, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ile bireylerin ve kurumların hareketlilik gereksinimlerini karşılamak ve daha iyi bir yaşam kalitesi sunmaktır. Bu kapsamda:

 • Mevcut verilerin ve planlanan projelerin girdisi sonucu mevcut durumu analiz etmeye fayda sağlayacak ve alternatif projelere altlık oluşturacak bir ulaşım modelinin ve GZFT analizlerinin hazırlanması,
 • Sürdürülebilir ulaşım türlerinin (yaya, bisiklet ve toplu taşıma vb.) kullanımını arttıracak ve özel araç kullanımını minimize edecek ulaşım politikalarının geliştirilmesi,
 • Emisyon analizleri ile hava ve gürültü kirliliğinin mevcut durumunun tespit edilmesi ve bu değerlerin düşürülmesine yönelik politikaların geliştirilmesi
 • Yenilenebilir olmayan enerji türlerinin tüketimini düşürecek alternatif ulaşım türlerinin ön plana çıkarılması,
 • Paydaş katılımı ve katkısı ile herkes için erişilebilir bir ulaşım sisteminin sağlanması,
 • Trafik güvenliğini artıracak öneriler ile emniyetin öncelikli duruma getirilmesi hedeflenmiştir.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır:

 • Yol ağının inşa edilmesi
 • Entegre ulaşım sisteminin kurulması
 • Karayolu ve raylı sistem toplu taşıma verilerinin modele tanımlanması
 • Kalibrasyon ve doğrulama
 • Hedef yılı projelerinin altyapısının oluşturulması
 • Saha çalışması ve teknik raporlama