Konum: Türkiye

Müşteri: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Sektör: Şehirler arası, Kamu

Kullanılan Uzmanlıklar: Seyahat talep modellemesi, Ağ modellemesi, Makro trafik analizi

T.C. Ulusal Ulaştırma Ana Planı

Karayolu, demiryolu, havayolu ile deniz ve içsular yolcu ve yük taşımacılığı alanında mevcut ve gelecek dönemlere ait arz ve talebi, ekonomik, sosyal ve teknik anlamıyla bütüncül bir şekilde analiz ederek karşılaştırabilmek amacıyla PTV Visum yazılımı bünyesinde bir dizi kompleks matematiksel formülasyon süreçleri işleyen ve değerlendiren Ulusal Ulaşım Talep Tahmin Modeli geliştirilmiştir. Bu model ışığında, GSYİH, araç sahipliliği, ekomomik büyüme, enflasyon gibi makro göstergelerin kullanılması yoluyla gelecek yıllarda oluşacak yük ve yolcu taşımacılığı talep tahminleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar şunlardır:

  • Yol ağınının inşa edilmesi
  • Entegre ulaşım sisteminin kurulması
  • Karayolu ve demiryolu toplu taşıma verilerinin modele tanımlanması
  • Dört aşamalı ulaşım talep modelinin oluşturulması
  • Kalibrasyon ve doğrulama
  • Hedef yılı projelerinin altyapısının oluşturulması
  • Teknik raporlama ve çalıştay