Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri

Dünya genelinde özellikle Sanayi Devrimi’nin etkisiyle köyden kente göçler hızla artış göstermiştir. Bu durumun doğal sonucu olarak kent nüfusu hızla artmış ve kentsel alanlar hızla genişlemiştir. Yaşamın en önemli parçalarından biri olan hareketliliğin yani bir yere ulaşma ihtiyacının karşılanması da söz konusu artışlarla birlikte problem olmaya başlamıştır. Bu probleme ilk zamanlarda yol ağlarının genişletilmesiyle ve…

Yolculuk Talepleri Nasıl Tahmin Edilir?

Farklı Talep Tahmin Modelleri Nelerdir? Seyahat talebi; arazi kullanımı, sosyo-ekonomi ve çevre gibi faktörleri hesaba katarak bir ulaşım sisteminin belirli bir kısmında seyahat edecek yolcuların veya taşıtların beklenen sayısını ifade etmektedir. Seyahat talep tahminleri, gelecekteki veya ulaşım sistemlerinde değişen taşıt trafiğini tahmin etmek için son derece önemlidir. Seyahat talebinin tahmin edilmesi yöntemleri, veri bulunabilirliği ve…

Yol Güvenliği İçin Adım Adım

Kaza Noktaları Üzerine Bir İnceleme Trafik güvenliği, modern toplumların başlıca sorunlarından biridir ve her yıl binlerce insan trafik kazalarında yaşamını yitirmekte veya yaralanmaktadır. Trafik güvenliği konusunda geleneksel yaklaşımların yerine, trafik güvenliğine sistem yaklaşımı olarak adlandırılan “Vizyon Sıfır” kavramı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, trafik kazalarını tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Vizyon Sıfır yaklaşımı, trafik kazalarının nedenlerini inceleyerek…

Kentsel Mobilitenin Geleceği: Mobility as a Service

Kentsel Mobilitede Yaşanan Sorunlar Bir kentte yaşayan insanların günlük olarak gerçekleştirdiği seyahatlerin tamamı ve bu seyahatlerle ilgili yöntemler ve koşullar (ulaşım modu tercihi, seyahat uzunluğu ve süresi vb.) kentsel mobiliteyi tanımlar. Kentsel mobiliteyi oluşturan seyahat türleri temelde; özel taşıtla yapılan seyahatler, toplu taşıma ve yük taşımacılığı (kentsel lojistik) olarak ayrılabilir. Kentsel alanların hızlı bir şekilde…