Toplu Taşımada Optimizasyon Unsurları ve Değişkenleri

Toplu taşıma sistemlerinin planlaması kısa vadeli (operasyonel planlama) veya orta ila uzun vadeli (stratejik planlama) olacak şekilde yapılabilir. Genellikle otobüs güzergahlarının tasarımı, araçların frekansları ve programlanması kısa vadeli uygulamalar olarak değerlendirilmektedir. Bu operasyonel planlama süreci, birbirini takip eden bazı adımlardan oluşur: . 1. Şehrin farklı başlangıç-varış noktaları arasındaki seyahat talebinin incelenmesi Bu adımda yapılan çalışmalar…

Kentsel Toplu Taşıma Sistemlerinde Ücret Ödeme Politikalarının İncelenmesi

Özet . Geçmiş yıllarda, ülkeler kalkınma anlayışlarını sadece ekonomik boyutlar açısından ele almışlardır. Bu bakış açısı da kaçınılmaz olarak çevresel ve sosyal sorunları beraberinde getirmiştir. Yakın geçmişte bu sorunların insanlık adına ne kadar tehlikeli olabileceği anlaşılmış ve çözüm arayışlarına gidilmiştir. Bu çözüm arayışları sırasında ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda sürdürülebilir kalkınma kavramı ön plana çıkmış…

Toplu Taşımaya Genel Bakış

Kentlerde nüfus artış hızı veya aşırı nüfus yığılmaları ile artan yapılaşma yaşam alanlarının genişlemesini beraberinde getirmiştir. Mekansal büyüme ve gelişme, yerleşim alanlarını birbirinden uzaklaştırarak ulaşım maliyetlerinin artmasına ve taşıma hizmetinin etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda kentsel ulaşım sistemlerinin erişilebilir hale getirilememesi ulaşım ve trafik sorunlarına yol açmaktadır. Kentte yaşayanlar, ulaşım sorunları yüzünden, trafik yoğunluğu,…