Ankara Etlik Şehir Hastanesi Trafik ve Yol Güvenliği Değerlendirmesi

Bu proje, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kampüsü’nde meydana gelen trafik ve yol güvenliği sorunlarını tespit etmek ve çözüm getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, mevcut trafik durumu ve yol kullanımları incelenmiş, 4 ana giriş kapısından taşıt sayımı yapılmış, kampüste belirli zaman dilimlerine göre kaza verileri değerlendirilerek kaza sıcak bölgeleri belirlenmiş ve kampüs içi yollarda özel taşıtlarla…

T.C. Ulusal Ulaştırma Ana Planı

Karayolu, demiryolu, havayolu ile deniz ve içsular yolcu ve yük taşımacılığı alanında mevcut ve gelecek dönemlere ait arz ve talebi, ekonomik, sosyal ve teknik anlamıyla bütüncül bir şekilde analiz ederek karşılaştırabilmek amacıyla PTV Visum yazılımı bünyesinde bir dizi kompleks matematiksel formülasyon süreçleri işleyen ve değerlendiren Ulusal Ulaşım Talep Tahmin Modeli geliştirilmiştir. Bu model ışığında, GSYİH,…

Konya Park Ticaret Merkezi Trafik Etki Analizi Çalışması

İnşa edilmesi planlanan Konya Park Ticaret Merkezi projesinde yer alan konutların ve alışveriş merkezinin, yani trafik üretim ve çekim gücü yüksek olan yapıların mevcut ulaşım sistemine olası etkileri değerlendirilmiş ve geleceğe yönelik trafik tahminleri yapılmıştır. Bu kapsamda, mevcut durumun analizi, projenin üreteceği trafik talebinin tahmini ve bu talebin mevcut ulaştırma altyapısına etkisinin analizleri yapılarak önlem…

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

T.C. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Antalya-Tekirova, Antalya-Sandıklı, Antalya-Gazipaşa karayolu koridorlarında kurulması planlanan AUS koridorlarının sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, bu sistemlerin tek bir platform çatısı altında toplanarak standardizasyonunun sağlanması, sistemler arası bütünlük ve birlikte çalışabilirliğin tesis edilmesi, karayollarının izlenebilirliğinin ve yönetilebilirliğinin sağlanması ve ortaya koyulacak gereksinimler ile teknolojik gelişmelere yön vererek operasyonel kabiliyetin…

Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Ulaşım ve Trafik Değerlendirmeleri

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü’nün hizmete girmesinden sonra kampüs içinde ve çevresinde oluşması beklenen trafik durumu öngörülerek analiz edilmiş ve modellenmiş, trafik mühendisliği perspektifinden trafik verim ve güvenliğinin arttırılmasına yönelik öneriler getirilmiştir.  Ayrıca, kampüs çevresinde yer alan kavşakların modelleme ve analizleri gerçekleştirilmiş, kampüs içi trafik sirkülasyon ve yaya erişimi analizleri yapılmış ve öneriler getirilmiştir. Proje kapsamında…

San Manuel Indian Casino Trafik Etki Analizi ve Trafik Simülasyonu Çalışması

Bu projede, San Manuel Indian Casino kompleksindeki yeni bina inşaatları, otoparklar, kompleksin yakınındaki ve kompleks içindeki trafik durumu PTV Vissim ortamında modellenmiştir. Simülasyon modelinden elde edilen çıktılar, müşteri ile yapılan çeşitli toplantılarda değerlendirilmiş ve ortak çözüm önerileri geliştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır: Ağ modelleme Kavşak LOS analizi Otopark analizi Kampüs içi kavşak tasarım analizi…

Endüstriyel Tesis için Trafik Etki Değerlendirmesi ve Tesis İçi Trafik Sirkülasyon Analizlerinin Yapılması

Bu çalışmada, endüstriyel tesis genişleme projesinin fabrika yerleşke içi ve çevresindeki ulaşım ağına etkisi incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında öngörülen trafik ile mevcut kampüs ulaşım ağındaki olası tıkanıklıklara çözüm önerileri getirilmiş,  ikinci aşamasında ise genişletilmiş kampüs ulaşım ağının trafik akışının yönetimine odaklanılmıştır. Ulaşım ağı ve fabrika kampüsü PTV Vissim yazılımı kullanılarak modellenmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar…

Çorum Trafik Dolaşım Planı ve İyileştirme Önerilerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi

Çorum kent merkezinde yaşanan ulaşım sorunlarına çözüm getirmek amacıyla, kent merkezi ve etrafında bulunan bölgeleri kapsayan trafik dolaşım planının analizi yapılmış ve bu dolaşım planına iyileştirme önerileri hazırlanmıştır. Ayrıca uygulamaya esas teknik unsurlara ilişkin analiz ve öneriler getirilmiştir. Bu kapsamda, tek-çift yön uygulama senaryoları çıkarılmış, sinyal planları hazırlanmış, yayalaştırma, parklanma, alternatif güzergâh ve farklı ulaşım…

Kütahya Ulaşım Ana Planı

Karayolu mevcut durum yolculuk talebini, ekonomik, sosyal ve teknik anlamıyla bütüncül bir şekilde analiz ederek çözüm üretebilmek amacıyla bir dizi matematiksel tahmin ve güzergah tercih formülleri içeren PTV Visum yazılımından faydalanılmış ve mevcut durum ulaşım modeli geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında; Mevcut verilerin ve planlanan projelerin girdisi sonucu mevcut durumu analiz etmeye fayda sağlayacak ve alternatif…

Konya ve Eskişehir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı

Bu projelerin amacı, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ile bireylerin ve kurumların hareketlilik gereksinimlerini karşılamak ve daha iyi bir yaşam kalitesi sunmaktır. Bu kapsamda: Mevcut verilerin ve planlanan projelerin girdisi sonucu mevcut durumu analiz etmeye fayda sağlayacak ve alternatif projelere altlık oluşturacak bir ulaşım modelinin ve GZFT analizlerinin hazırlanması, Sürdürülebilir ulaşım türlerinin (yaya, bisiklet ve toplu…